111.jpg

Het Potentieel wil  graag haar licht laten schijnen op jouw leven.  Samen onderzoeken en ervaren we  wat jouw potentieel is, jouw waarheid en waar jouw kracht zit. Het Potentieel wil jou inspireren om actief de weg in te slaan naar een zelfbewuster leven. Meer in verbinding met jezelf en de wereld om je heen.

Het ware licht is dat wat in het binnenste van de mens straalt en de geheimen van het hart onthult aan de ziel en deze gelukkig en tevreden doet zijn.
— Kahlil Gibran

Komende Evenementen